Szabó Márton : Curriculum Vitae

Egy kis faluban születtem a múlt század közepén, és ott éltem 18 éves koromig. Szüleim gazdálkodó parasztemberek voltak, engem azonban már a nagyvárosok forgataga meg a tudomány titkai vonzottak, és tanítani szerettem volna. Egyetemi tanulmányaimat Budapesten végeztem. Életem egyik nagy ajándéka végül is az lett, amitől annak idején sokat szenvedtem; módom volt megtapasztalni az egy anyanyelvű emberek különböző gondolkodásmódját és kultúráját. Régóta tudom, hogy több társadalmi valóság lakója voltam s vagyok. Talán ezért is foglalkozom diskurzuselemzéssel; nem hiszek az úgynevezett egyetemes és végérvényes társadalommagyarázatokban. A kelet-európai rendszerváltozás számomra a politikatudománnyal való szabad foglakozás lehetőségét jelentette. Örültem, hogy ötvenévesen újra kezdhetem az életem, szabadon kutathatom és taníthatom azt, ami mindig is érdekelt: a közéleti tudás rejtélyes, bár nyilvános világát.

A politika nyelvi valóságával a 90-es évek elején kezdtem el foglakozni: 1994-től több éven át "Politikai szemantika" címmel kurzusokat vezettem politológus hallgatóknak a Miskolci Egyetemen. Ebből nőtt ki a Politikai tudáselméletek című könyvem és a hozzá kapcsolódó fordításkötet, a Szövegváltozatok a politikára. A diszkurzív politikatudomány kutatása és művelése felé a kilencvenes évek második felében fordultam. Ekkorra vált világossá számomra, hogy a filozófiában és társadalomtudományokban lejátszódott nyelvi és értelmezési fordulat nem kerülheti el a politikatudományt sem. Ezeknek a kutatásoknak az összefoglalása A diszkurzív politikatudomány alapjai című könyvem (2003), részletesebb kifejtését pedig újabb könyveim tartalmazzák: Politikai idegen: a politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése (2006), Politikai episztemológia (2011), A közügy politikaelmélete (2014) és a Kötőjelek (2014). Bár a politológiában nem ez a "mainstream", nyilvánvaló, hogy a politika posztmodern szemléletű értelmezése nagy innovatív erővel rendelkezik, hogy lehetséges a diszkurzív politológia. Magyarországon is sokan gondolják már ezt, főleg azok, akiket nem vonz az aktivista és a modernista politológia. Nagy öröm számomra, hogy együtt dolgozhatok ezekkel a kedves és okos emberekkel.

Szabad időmben szívesen hallgatok zenét, gyakran megyek moziba, színházba, szeretem a budapesti fürdőket, szoktam úszni és szaunázni, pár év óta jógázom is. Van egy falusi házam az Ipoly folyócska partján, a szabadidőm egy részét ott töltöm. Kertészkedem, dolgozok az asztalosműhelyemben, horgászok, gombászok és sokat sétálok a közeli nemzeti park gyönyörű rétjein.

Pozíciók, állások, kurzusok

 • 2021–től: kutató professzor emeritus
  ELKH (korábban MTA) Társadalomtudományi Kutatóintézet PTI
  Tóth Kálmán út 4. 1097 Budapest, Humán Tudományok Kutatóháza
  https://politologia.tk.mta.hu/
 • 2014–től: külső kutató
  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete
  Országház út 30. 1014 Budapest, Hungary
  Postai cím: 1399 Budapest, Pf. 694/115, Hungary
  http://politologia.tk.mta.hu
 • 2012-től: professor emeritus (nyugalmazott egyetemi tanár)
  A cím adományozója:
  Miskolci Egyetem Szenátusa
  3515 Miskolc - Egyetemváros
  http://www.uni-miskolc.hu
 • 2011-től és jelenleg: óraadó professzor (egyetemi tanár)
  Eötvös Loránd Tudományegyetem - Állam- és Jogtudományi Kar
  Politikatudományi Intézete - Politikatudományi Doktori Iskola
  Kurzusok tartása mester tagozaton
  Kurzusok tartása és témavezetés a doktori iskolában
  Egyetem tér 1-3. 1051 Budapest, Hungary.
  http://www.ajk.elte.hu
 • 2010-től és jelenleg is: óraadó professzor (egyetemi tanár)
  Eötvös Loránd Tudományegyetem - Társadalomtudományi Kar
  Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Iskola
  Kurzusok tartása és témavezetés
  1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
  http://interdiszciplinaris.elte.hu

Tudományos címek, elismerések

 • 2021: A Magyar Tudományos Akadémia doktora
  Adományozó. Az MTA Doktori Tanácsa
 • 2021: Kutató professor emeritus cím
  Adományozó: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke
 • 2012: Kolnai Aurél Díj
  Adományozó: Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége
 • 2006: Bibó István díj
  Adományozó a Magyar Politikatudományi Társaság
  és a Bibó István Demokráciáért Alapítvány
 • 2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium, Budapest
 • 1999: A köztársasági elnök által adományozott egyetemi tanári (professzori) cím
 • 1999: a politikatudomány habilitált doktora.
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1995: Pro Scientia tanári díj.
  Adományozó az MTA elnöke, az oktatási miniszter és az OTDK elnöke
 • 1983: a filozófiai tudományok kandidátusa. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Disszertáció: Munka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának történeti változás)
 • 1974: Miniszteri Dicséret. Adományozó az oktatási miniszter
 • 1971: a filozófiai tudományok egyetemi doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszék, Budapest. (Disszertáció: Tudomány-módszertani problémák Marx Grudrisse Bevezetésében)

Tanulmányok

 • 1976-1979: ösztöndíjas aspiráns, Magyar Tudományos Akadémia
 • 1978: Etika Tanszék, Humboldt Universität zu Berlin (kutatási ösztöndíj)
 • 1969-1971: Egyetemi tanulmányok: Filozófia Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1962-1967: Egyetemi tanulmányok: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1962-1967: Egyetemi tanulmányok: Népművelési Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Nyelvtudás

 • angol
 • német

Korábbi munkahelyek

 • 2012 — 2015: óraadó professzor (egyetemi tanár)
  Budapesti Corvinus Egyetem - Társadalomtudományi Kar
  Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
  Kurzusok tartása és témavezetés
  1093 Budapest: Fővám tér 1.
  http://portal.uni-corvinus.hu/?31561
 • 2013 — 2015: óraadó professzor (egyetemi tanár)
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Közigazgatástudományi Kar
  Állam- és Társadalomelméleti Intézet
  Kurzusok tartása mester tagozaton
  1118 Budapest, Ménesi út 5
  http://ktk.uni-nke.hu/index.php/hu/
 • 2005 — 2014: kutatócsoport vezető
  Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete
  Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport
  Országház út 30. 1014 Budapest, Hungary
  Postai cím: 1399 Budapest, Pf. 694/115, Hungary
  http://www.mtapti.hu/pdk
 • 2009 — 2013: vendégprofesszor
  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
  Politika- Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar
  Kurzusok tartása mestertagozaton
  400132, Cluj, Románia
  http://www.bbte-politologia.ro
 • 2008-2012: professzor (egyetemi tanár), szakfelelős
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
  Politikatudományi Intézet
  3515 Miskolc - Egyetemváros
  Telefon/fax: (06-46) 565-232
  http://bolcsesz.uni-miskolc.hu
 • 2000-2007: professzor (egyetemi tanár)
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Politikatudományi Intézete
  Egyetem tér 1-3. 1051 Budapest, Hungary.
  Telefon/fax: (361) 411-653, 411-6500/2755, 3062
  http://www.ajk.elte.hu
 • 1989-2007: Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományok Intézete
  (tudományos főmunkatárs, 2000-től tudományos tanácsadó, 1993-tól 2007-ig tudományos osztályvezető)
  Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete
  Országház út 30. 1014 Budapest, Hungary
  Postai cím: 1399 Budapest, Pf. 694/115, Hungary
  Telefon: (361) 375-9011/196, Fax: (361) 224-6721
 • 1993-1997: Politikatudományi Tanszék, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (egyetemi docens)
 • 1984-1988: Munkaügyi Kutatóintézet, Munkaügyi Minisztérium, Budapest (tudományos főmunkatárs és kutatási csoportvezető)
 • 1971-1983: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyiregyháza
  (tanársegéd 1971-1973, adjuntus 1974-1979, docens 1980-1983)
 • 1969-1970: Járási Tanács, Fehérgyarmat (előadó)
 • 1967-1968: Járási Művelődési Központ, Fehérgyarmat (igazgató)
 • 1962-1967: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (egyetemi hallgató)
 • 1961: Községi Tanács, Egerszólát (titkár)

Oktatási tevékenység

 • 1998-től és jelenleg is (2008-2010, 2020-2021) kivételével:
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Politikatudományi Intézet, öt évfolyamos képzés, alapszakos és mesterképzés
  Oktatott tantárgy: Politikai tudáselmélet. Bevezetés a diszkurzív politikatudományba. Politikai diskurzuselemzés. A politika diszkurzív szereplői. A közügy politikaelmélete
 • 2000-től és jelenleg is:
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Politikatudományi Doktori Iskola
  Oktatott tantárgy: Politikai diskurzuselméletek. Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében.
 • 2009-től 2013-ig:
  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
  Politika- Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar
  Politikai kommunikáció és marketing, valamint Politikatudományi mesteri szak
  Oktatott tantárgy: Politikai episztemológia.
 • 2010-től és jelenleg is:
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
  Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Iskola
  Oktatott tantárgyak: A politikai episztemológia. A politika diszkurzív szereplői.
 • 2012-től 2015-ig
  Budapesti Corvinus Egyetem - Társadalomtudományi Kar
  Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
  Oktatott tantárgyak: A politika diszkurzív szereplői. A közügy kommunikációelmélete. Politikai tudáselméletek.
 • 2013-tól 2015-ig
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Közigazgatástudományi Kar
  Állam- és Társadalomelméleti Intézet
  Oktatott tantárgyak: A közügy politikaelmélete. Politikai tudás elmélete
 • 2008-2012
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
  Politikatudományi Intézet: alapszak és mesterszak
  Oktatott tantárgyak: Politikai tudáselmélet. Politikai episztemológia. Filozófiai gondolkodók a huszadik században. Politikai diskurzuselemzés. Szakszeminárium
 • 2011-2012 tanév I. félév
  Budapesti Corvinus Egyetem Rajk László Szakkollégiuma
  Oktatott tantárgy: Bevezetés a diszkurzív politikatudományba.
 • 2010-2011 tanév I. félév
  ELTE TáTK Társadalomtudományi Szakkollégium
  Oktatott tantárgy: Politikai diskurzuselemzés
 • 2007-2008 tanév I. és II. félév
  ELTE ÁJK Bibó István Szakkollégium, Politikatudományi Műhely
  Oktatott tantárgy: Diszkurzív politikatudományi propedeutika I-II.
 • 2006-2007 tanév II. félév
  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Kommunikációs Doktori Program
  Oktatott tantárgy: A politika mint diskurzus
 • 1993-1997:
  Politikatudományi Tanszék, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
  Oktatott tantárgy: Politikai szemantika. Politikai tudáselméletek.
 • 1984-1985:
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Kar, Budapest
  Oktatott tantárgy: filozófia
 • 1971-1982:
  Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza
  Oktatott tantárgyak: filozófia, szociológia, etika

Kutatási specializáció

 • Diszkurzív elméletek, diszkurzív politikatudomány
 • Diszkurzív politika Magyarországon
 • Politikai tudáselméletek: politikai szemantika, szimbolizmus, kommunikáció, retorika
 • Politikai szemantika a rendszerváltó Magyarországon
 • Ideológiaelméletek: ideológiák a szocialista Magyarországon

Kutatási támogatás & kutatási együttműködés

 • 2005-2006: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram],
  projekt:
  A politikai párt diszkurzív valósága - a Fidesz-MPSZ elemzése (kutatásvezető)
 • 2001-2004: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram],
  projekt:
  A diszkurzív politikatudomány alapjai (kutatásvezető)
 • 1998-2000: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram],
  projekt:
  A politika diszkurzív értelmezése (kutatásvezető)
 • 1999-2000: Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut, Wien,
  projekt:
  Social science and scientist in the transformation in East-Central Europe (együttműködés, kutatásvezető: Andreas Pribersky)
 • 1998-1999: AKP [Akadémiai Kutatási Pályázat] Magyar Tudományos Akadémia, projekt: A diszkurzív politikatudomány teoretikus alapjai (kutatásvezető)
 • 1995-1997: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram],
  projekt: A metaforikus politika (kutatásvezető)
 • 1993-1995: Department of Sociology and Philosophy, Freie Universität zu Berlin,
  projekt: Public conflict discourses and symbolic institutionalization: Comparative perspectives for post socialist societies (együttműködés, kutatásvezető: Kristina Mänicke)

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 1999-től és jelenleg is (2008-2010 kivételével):
  a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Bizottságának választott tagja.
  2018-2023 között a Bizottság társelnöke
  Honlap: mta.hu/ix_osztaly_cikkei/ix-gazdasag-es-jogtudomanyok-osztalya__7981
 • 2000-től 2018-ig: a Magyar Politikatudományi Társaság (HPSA) Elnökségének tagja. Honlap: www.mptt.hu
 • 2003-től és jelenleg is: társszerkesztője a [posztmodern politológiák] című könyvsorozatnak a L'Harmattan Kiadónál (Budapest)
  Honlap: www.harmattan.hu/kategoria_6.html#ser36
 • 2003-től és jelenleg is: a Médiakutató című médiaelméleti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
  Honlap: www.mediakutato.hu
 • 2006-tól és jelenleg is: tagja a Finn Politikatudományi Társaság folyóiratának, az angol nyelvű Redescriptions szakmai tanácsadó testületének, az Editorial Boardnak. Honlap: www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions
 • 2009-től és jelenleg is: tagja a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika- Közigazgatási és Kommunikációtudományi Karán szerkesztett angol nyelvű Studia Politica című politikatudományi folyóirat szakmai tanácsadó testületének, az Editorial Boardnak. Honlap: studia.ubbcluj.ro/serii/politica/index_en.html
 • 2013-tól és jelenleg is: a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Honlap: www.poltudszemle.hu
 • 2008-2012: tagja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának. Honlap: bolcsesz.uni-miskolc.hu
 • 2008-2012: szerkesztője a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetben kiadott Műhelytanulmányok sorozatnak. Honlap: www.politikatudomany.hu
 • 2008-2011: Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Politikatudományi Szakbizottság elnöke.
 • 1995-2012: a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Honlap: www.poltudszemle.hu
 • 1992-1994: alapítója és társzerkesztője a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóiratnak. Honlap: www.poltudszemle.hu
 • 1998-2001: választott tagja az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogram) Társadalomtudományi Kollégiumának és a Politikatudományi Zsűrinek
 • 1990-1991: társszerkesztője a Társadalomtudományi Közlemények című tudományos folyóiratnak
 • 1988-1990: választott titkára a Magyar Filozófiai Társaság Etikai és Társadalomelméleti Szakosztályának
 • 1981-1986: tagja a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Filozófiai Oktatási Bizottságának

 


Szabó Márton

Név: Szabó Márton
Születési idő: 1942. 10. 27.
Születési hely: Novaj
Állampolgárság: magyar
szabomarton42@gmail.com

e3.hu/pdk