Kéziratok
A tudomány önmagáról (PDF)

Politikatudomány - diszkurzív politológia. Tanulmányok és vitairatok: 1999-2000 "Minőség és értékelés a társadalom-tudományokban". Előadás. Elhangzott 2006. november 17-én "A tudomány önmagáról" című konferencián. A konferenciát az "Egyesület a Felsőoktatásért és Kutatásért" civil szervezett rendezte.

A Magyar Politikatudományi Társaság XII. Vándorgyűlése

"A politikatudomány értékessége" Konferenciazáró előadása.
Eger - Noszvaj 2006. június 24. http://polvgy2006.ektf.hu/index.php?d=10

Gondolatok a diszkurziv politológiáról 2003-ban (PDF)

Gondolatok a diszkurziv politológiáról 2003-banA Diszkurziv Műhely tagjai 2003 első félévében arról rendeztek vitasorozatot, hogy miként lehet értelmezni a diszkurziv politikatudományt. A vitákra többen készitettek hosszabb-rövidebb elemzést. Itt elolvasható Gyulai Attila, Pál Gábor, Szűcs Zoltán Gábor és Téglás János Vencel írása.

Levélváltás a "Politikai idegen" cimű könyv kéziratáról 2002-ben

Levélváltás a 2000-ben kezdtem dolgozni "A politikai idegen" című könyvemen. 2002 tavaszán elküldtem a kézirat akkori változatát Téglás Jánosnak, akinek a véleményére egy hosszabb levélben válaszoltam.

Vita a diszkurziv politológia szemléletéről
és módszeréről 2001-ben
(PDF)

Vita a diszkurziv politológia szemléletéről <br />
        és módszeréről 2001-benAz MTA PTI Politikai Elméletek Kutatócsoport tagjai 2001 őszén egy újabb vitasorozat keretében próbálták tisztázni, hogy mit értenek a diszkurziv politológia szemléletén és módszerén. A vita során tizennégy — kéziratban maradt — írás készült, amelynek szerzői rajtam kívül Boda Zsolt, Csigó Péter, Kiss Balázs, és Varga Barbara voltak.

Politikatudomány — diszkurzív politológia.
Tanulmányok és vitairatok: 1999-2000
(PDF)

Politikatudomány - diszkurz�v politol�gia. Tanulm�nyok �s vitairatok: 1999-2000Az MTA PTI Politikai Elméletek Kutató Csoportjában 1999 végén és 2000 elején éles polémia bontakozott ki a diszkurziv politológia tudományszemléletéről. A vitát Béndek Péter írása indította el, aki ekkor tagja volt a kutatócsoportnak. Itt megtalálhatók a vita írásos, nagyrészt kéziratban maradt anyagai.

 

Kéziratok